Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

QUOTES EXERCENTS ANY 2020

EXERCENT A comptar des del moment de la incorporació QUOTA ORDINÀRIA MENSUAL IMPORT ANUAL QUOTA ORDINÀRIA
0 any - 1 any 9,75 € 117,00€
1 any - 2 anys 10,75 € 129,00€
2 anys - 5 anys 24,50 € 294,00€
5 anys - 10 anys 49,00 € 588,00€
10 anys - 43 anys 54,24 € 650,83€
43 anys - 45 anys 26,00 € 312,00€
> Renúncia a Solucions Professionals
> Renúncia a Serveis de Formació i Documentació
> Informació renúncia a Serveis - Aplicació del descompte
> Drets d'Inscripció al Col·legi i Exempcions

MÉS INFORMACIÓ SOBRE COL·LEGIACIONS

Servei d’Atenció Col·legial (SAC)

08037 Barcelona / Tel. 93 496 18 80 Fax 93 487 65 03

e-mail: sac@icab.cat / ASSUMPTE: col·legiacions

Horari d’atenció:

De dilluns a dijous de 9 a 18 h / Divendres de 9 a 15 h.

Horari d’'agost: De dilluns a divendres de 9 a 15 h.