Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Reincorporació - EXERCENTS

La reincorporació al Col·legi com a persona col·legiada exercent habilita per exercir l’advocacia. La documentació que caldrà aportar per a col·legiar-se és la següent:

 1. Impresos facilitats pel Col·legi, degudament complimentats:
 • Sol·licitud d’inscripció
 • Dades personals per aparèixer a la Guia Judicial
 • Altres dades relacionades amb les funcions col·legials
 • Dades de domiciliació bancària
 • Declaració Jurada de manca d’incompatibilitats i Jurament deontològic
 • Sol·licitud de correspondència per correu electrònic i d’adreça de correu electrònic (voluntària)
 • Sol·licitud d’alta de cobertura de pòlissa de responsabilitat civil
 • Informació en matèria de protecció de dades
 • Informació relativa als carnets col·legials
 • Sol·licitud d’incorporació al Grup de l’Advocacia Jove
 • Sol·licitud de certificació ordinari del Consejo General de la Abogacía Española 
 1. Certificat de penals (Model 790): Obtenció del certificat: Presencial a la Gerència Territorial de Justícia (Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals) o per internet www.mjusticia.es amb DNI electrònic.  

 2. Una fotografia original mida carnet.

 3. Fotocòpia del DNI/NIE o Dispensa de Nacionalitat (només per a les persones NO Comunitàries)

 4. Justificant del règim de previsió social escollit:

 • Persona treballadora per compte propi, a triar entre:
 • Tramitar l’alta censal en l’oficina de l’Agència Tributària que correspongui.
 • Persona treballadora per compte aliè: en Règim General de la Seguretat Social. (Aportar còpia del contracte laboral amb la categoria professional d'advocat/da. Si el contracte és com a persona llicenciada en dret també s’haurà d’adjuntar un certificat de l’empresa conforme es realitzen tasques pròpies de l'exercici de l’advocacia).
 1. Resguard d’ingrés a Arquia Banca dels drets d'inscripció al Col·legi: 150€. Informació sobre l’import de les despeses d’incorporació i les quotes a l’apartat de la pàgina web col·legial: “quotes col·legials”.

Comprovada la correcció de la documentació presentada, s’ingressarà l’import a Arquia Banca. Aquesta ofereix un finançament especial al 0% d’interès per l’import de la quota d’ingrés de la col·legiació.

El temps aproximat de la resolució de la seva sol·licitud és de 30 dies.

El termini legalment establert és de dos mesos.

Documents

Contactes

  Mallorca, 283 - Planta 0
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5324 F. 93 487 65 03 E. sac@icab.cat