Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Informació Col·legiació de col·legiats/des procedents d’un altre col·legi d’advocats/des - EXERCENTS

Aquesta sol·licitud és per a les persones que estan col·legiades en un altre col·legi d’advocats/des i sol·liciten la inscripció al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona com a exercents.

La documentació que caldrà aportar per a col·legiar-se en aquest supòsit és la següent:

 1. Impresos facilitats pel Col·legi, degudament complimentats:
 • Sol·licitud d’inscripció
 • Dades personals per aparèixer a la Guia Judicial
 • Altres dades relacionades amb les funcions col·legials
 • Dades de domiciliació bancària
 • Declaració Jurada de manca d’incompatibilitats i Jurament deontològic
 • Sol·licitud de correspondència per correu electrònic i d’adreça de correu electrònic (voluntària)
 • Sol·licitud d’alta de cobertura de pòlissa de responsabilitat civil
 • Informació en matèria de protecció de dades
 • Informació relativa als carnets col·legials
 • Sol·licitud d’incorporació al Grup de l’Advocacia Jove
 • Informació Revista Jurídica de Catalunya
 1. Certificat actual del Col·legi de procedència.
 2. Certificat actual del Consejo General de la Abogacía Española (es pot obtenir a través del següent número de telèfon: 915232593).
 3. Certificat actual del Consell de l'Advocacia Catalana. Únicament per a persones col·legiades procedents d’un Col·legi d’advocats/des de Catalunya (es pot obtenir a través del següent número de telèfon: 934875068).
 4. Una fotografia original mida carnet.
 5. Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport o Dispensa de Nacionalitat (només per a les persones NO Comunitàries)
 6. Justificant del règim de previsió social escollit:

Tramitar l’alta censal a l’oficina de l’Agència Tributària que correspongui.

 • Treballador per compte aliè: en Règim General de la Seguretat Social. (Aportar còpia del contracte laboral amb la categoria professional d'advocat/da. Si el contracte és com a persona llicenciada en dret també s’haurà d’adjuntar un certificat de l’empresa conforme es realitzen tasques pròpies de l'exercici de l'advocacia).
 1.  Resguard d’ingrés a Arquia Banca dels drets d’inscripció al Col·legi: 335€. Informació sobre l’import de les despeses d’incorporació i les quotes a l’apartat de la pàgina web col·legial: “quotes col·legials”.

Comprovada la correcció de la documentació presentada, s’ingressarà l’import a Arquia Banca. Aquesta ofereix un finançament especial al 0% d’interès per l’import de la quota d’ingrés de la col·legiació.

El temps aproximat de la resolució de la seva sol·licitud és de 30 dies.

El termini legalment establert és de 2 mesos.

Si us col·legieu per primer cop i ho feu com a exercent aquest any gaudireu, durant dos anys a comptar des del moment de la col·legiació, d’un bo* de 300 euros bescanviable en qualsevol activitat formativa organitzada pel Col·legi.

*Cal mantenir la condició d’exercent mentre es gaudeix d’aquest bo.

Documents

Contactes

  Mallorca, 283 - Planta 0
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5324 F. 93 487 65 03 E. sac@icab.cat