Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Els Llicenciats/des, Graduats/des en Dret o amb títol equivalent, podeu adquirir els packs de serveis per a professionals que es detallen a continuació, que us permetrà gaudir de determinats serveis col·legials.
    
PACK DE SOLUCIONS PROFESSIONALS, amb el que podreu accedir, entre molts altres, a:
 
- Servei d’Ocupació i Orientació Professionals incloent Borsa de Treball
- Compte de correu electrònic professional amb domini icab.cat o icab.es incloent serveis iCloud
- Sales de reunions individuals o col·lectives amb preus especials
- Accés a ordinadors de consulta i connexió a Internet en els edificis judicials i col·legials
- Presentació d’expedients davant del Fons de Garantia Salarial (FOGASA)
- Càlcul d’interessos
- Accés en condicions més avantatjoses per als serveis de Club ICAB

PACK DE FORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ que conté, entre molts altres, els serveis següents:

- Accés a la formació en condicions preferents
- Servei d’Alertes Jurídiques i BBDD de legislació i jurisprudència i doctrina
- Els Serveis de la Biblioteca  (Centre de Documentació i obtenció de documents doctrinals 50% dte.)

REQUISITS, TRAMITACIÓ I FORMULARI DE SOL·LICITUD

•   Informació adquisició pack de serveis per a professionals

•   Sol·licitud adquisició pack de serveis per a professionals

PREUS PROFESSIONALS

MODALITAT INDIVIDUAL
GRUP DE SERVEIS
PREU MENSUAL
PREU ANUAL
Formació i Documentació
25,00 €
300,00€
Solucions Professionals
25,00 €
300,00€
Conjunt dels Dos Grups de serveis
45,00 €
540,00€

> Per a MODALITAT D'INSCRIPCIÓ COL·LECTIVA (a partir de 20 inscripcions), contacteu amb el Servei d'Atenció Col·legial

MÉS INFORMACIÓ PACK DE SERVEIS PER A PROFESSIONALS

Servei d’Atenció Col·legial (SAC)
08037 Barcelona
Tel. 93 496 18 80 Fax 93 487 65 03
e-mail: sac@icab.cat / ASSUMPTE: pack de serveis per a professionals