Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars

Aprovada per àmplia majoria la gestió anual de la Junta, la memòria d'activitats, els estats financers, la liquidació pressupostària 2019 i els pressupostos de l’ICAB per al 2020

17/09/2020
 La gestió de la Junta de Govern, la Memòria d’Activitats, els Estats Financers i la liquidació pressupostària corresponent a l’exercici 2019 s’ha aprovat amb el 81% de vots a favor, el 18% en contra i 1% d’abstenció. El pressupost ordinari de la Corporació i les quotes col·legials per a l’exercici 2020 han estat aprovades pel 79% de vots a favor, el 20% en contra i l'1% d'abstenció. L’assemblea General Ordinària i Extraordinària s’ha celebrat el dijous 17 de setembre atès que es va haver d’ajornar en dues ocasions per tal d’acomplir les mesures sanitàries establertes pel Govern per combatre la COVID-19
Aprovada per àmplia majoria la gestió anual de la Junta, la memòria d'activitats, els estats financers, la liquidació pressupostària 2019 i els pressupostos de l’ICAB per al 2020

Notícies relacionades

En el marc de l’Assemblea General Ordinària la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, ha adreçat les seves primeres paraules per recordar i retre un sentit homenatge als col·legiats i col·legiades que han traspassat, víctimes de la COVID-19. També ha dedicat unes paraules de reconeixement cap al degà emèrit Joan Josep Pintó i Ruiz, que va morir el passat 23 d’agost a l’edat de 93 anys. “El degà Pintó va saber donar-li un gran contingut d’humanisme, saviesa jurídica i erudició a l’advocacia catalana” ha afirmat la degana. A continuació s’ha fet minut de silenci en record de tots ells.

L’assemblea s’ha iniciat d’acord amb l’ordre del dia i s’ha projectat un vídeo que recull la Memòria anual 2019, i que mostra el treball fet d’acord amb les línies estratègiques de la Corporació: En defensa de l’advocacia; Més i millors serveis per als col·legiats i col·legiades, Pla d’Igualtat; Funció social de l’advocacia i Transformació Digital. 

Defensa de l’advocacia

La degana ha destacat que la defensa de l’Advocacia és un dels pilars sobre els que s’impulsa la labor de l'ICAB per garantir els drets que els advocats i les advocades tenen en la seva relació amb l’Administració de Justícia. En aquest sentit ha ressaltat la tasca que s’ha fet des de la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ) per tal que els companys i companyes pugin exercir la professió amb plena llibertat de defensa, màxima independència i protecció. 

Més i millor serveis

Formació de l’advocacia
«La formació és la pedra angular de la nostra professió, per això es continuarà ampliant l’oferta formativa i donat suport documental com a element estratègic i de millora de l’exercici professional», ha afirmat la degana del Col·legi. 

La formació on-line ha tingut el seu moment àlgid enguany arran de la COVID-19 i gràcies al compromís i dedicació del departament de Formació i especialment de la Comissió de Cultura s’ha impulsat amb més força que mai. Aquesta iniciativa ha estat possible també gràcies a la col·laboració i la generositat de molts col·legiats i col·legiades així com professionals del món del Dret d'arreu del territori, i que s’ha materialitzat en més de 70 Càpsules Formatives –que han rebut 1.137.581 visites i més de 53.000 visites-, Webinars, conferències online i sessions virtual en diferents formats. En aquest sentit, la degana també ha afirmat que aquest projecte s’ha consolidat, i un exemple és que la celebració del cinquè Congrés de l'Advocacia de Barcelona s’ha dut a terme en format 100% online, amb un total de 45 sessions i més de 175 ponents, i la implicació de les més de 30 seccions i comissions que formen part del Col·legi.

La degana també ha exposat que gràcies a la tecnologia el Col·legi ha pogut estar connectat i seguir prestant serveis en interès de l’advocacia, mitjançant continguts de rabiosa actualitzat, per fer front a la ingent normativa dels últims mesos. També ha ressaltat els serveis digitals que s’han ofert des del Centre de Documentació i Biblioteca de l’ICAB.

Acompanyament a les persones col·legiades
El Col·legi, a través del  Servei d'Ocupació i Orientació Professional assessora i seguirà acompanyant a les persones col·legiades en procés de buscar una primera feina, fer un canvi professional o consolidar el seu propi negoci; un servei molt demandat arran del context sanitari i econòmic actual com a conseqüència de la COVID-19.

Aposta per la mediació i l’arbitratge
El col·lapse de l'Administració de Justícia i la necessitat de solucions àgils i flexibles, dues característiques que estan presents en els mètodes alternatius de resolució de conflictes -com la mediació o l'arbitratge- ha animat a la Corporació a continuar impulsant el Centre ADR per tal de convertir l’ICAB en un referent a nivell mundial. En aquest sentit la degana també ha exposat que s’ha col·laborat amb el Tribunal Arbitral de Barcelona per posar en marxa un nou servei: ‘Fast Track’, una via ràpida per a la resolució de conflictes de caràcter contractual adreçat a empreses i particulars que satisfà les controvèrsies de les parts en una mitjana de 36 dies. 

Internacionalització de l'advocacia
La degana ha explicat que un altre eix de l’ICAB per al 2020 serà el reforçament de la internacionalització de l’advocacia i que la Corporació és membre de les principals organitzacions internacionals; fet que permet que els col·legiats i col·legiades puguin beneficiar-se d'aquests contactes i aprofitar les trobades per fer networking i crear sinèrgies. També ha assenyalat, com a exemple, que el Col·legi ha participat en l’ «opening session» de la que serà la 27è edició de la World Law Congress, que reuneix a més de 2.000 prestigiosos juristes de tot el món; que va comptar amb una sessió virtual amb traducció simultània celebrada amb ponents des de diferents punts del planeta. 

Pla d'Igualtat 
La igualtat efectiva entre homes i dones és per al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona una premissa fonamental. Per aquest motiu la degana ha ressaltat, entre les tasques fetes en aquesta àrea al llarg del 2019,l posada en marxa el primer Programa Formatiu de Dones Directives i que es continuarà impulsant la formació amb perspectiva de gènere i el talent femení s’aprofundirà en els objectius que formen part del Pla d'Igualtat 2018-2021, que està dirigit tant a nivell intern de l'ICAB, com a les persones col·legiades i a la societat en el seu conjunt. 

Funció social de l’advocacia
Objectius de Desenvolupament Sostenible
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona s’ha compromès a treballar en la consecució de Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, concretament en l’assoliment de l'Objectiu Nº 5 sobre Igualtat de Gènere- i l'Objectiu Nº 16 relatiu a Pau, Justícia i Institucions sòlides; una veritable reinvindicació dels Drets Humans. La degana ha destacat també que s’ha creat la Comissió Delegada per la Promoció dels ODS i ha agraït la tasca desenvolupada per totes les comissions i seccions que en formen part. 

Transformació Digital

Nova seu virtual
La degana també ha explicat que durant el 2020 es veurà el resultat de la nova pàgina web que serà una autèntica seu virtual, ja que permetrà als col·legiats i col·legiades fer de manera telemàtica diferents tràmits, estarà adaptada als diferents formats i dispositius mòbils, integrada a les xarxes socials -que tenen com a característica la bidireccionalitat, i per tant, la capacitat tant d’escoltar com d’informar i explicar- i permetrà un alt grau de personalització per adaptar-se a les necessitats de cada usuari del Col·legi per tal d’accedir de manera ràpida i eficient al servei buscat entre els més de 200 serveis que ofereix la Corporació. Aquest projecte imprescindible en els temps actuals ha estat possible gràcies a la participació de les Comissions i Seccions les quals han contribuït a definir les necessitats de les persones col·legiades. 

Dins el marc de la transformació digital des del Col·legi se seguiran potenciant les relacions estratègiques vinculades a la transformació digital del Dret i facilitant eines per a l'exercici professional dels advocacia aprofitant les possibilitats que permeten les aplicacions mòbils. Així per exemple s’ha destacat la possibilitat de descarregar el calendari de guàrdies dels Jutjats i Tribunals, que permet saber en tot moment quin serà el concret òrgan judicial que es troba prestant aquest servei en l’àmbit de la demarcació ICAB . 

Des del Col·legi se seguirà impulsant també l’eix de la transformació digital amb la celebració els propers 22 i 23 d’octubre de la III edició de la Digital Law Congress, per tal de continuar treballant amb l’objectiu que l’avanç tecnològic posi en el centre dels drets humans i la dignitat de les persones.

Paraules d’agraïment
La degana ha finalitzat el seu parlament afirmant que és un orgull que l’ICAB sigui un model de referència tant a nivell nacional com internacional i que amb aquest esperit la Junta de Govern continuarà treballant amb vocació de servei, amb les energies il·lusió i  la passió pel dret per fer créixer el prestigi de l'advocacia de Barcelona. També ha agraït l’esforç a tots els companys i companyes que col·laboren i treballen en l’òrbita del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona – a tots els departaments, a totes les Comissions i a totes les Seccions- la responsabilitat i el compromís que han mostrat malgrat les dificultats dels últims mesos, per garantir la continuïtat dels serveis que presta el Col·legi tant en interès de les persones col·legiades com en benefici de la ciutadania. També s’ha fet especial èmfasi en l’esforç realitzat pel personal de l’ICAB. 

Posteriorment ha cedit la paraula al secretari de la Junta, Jesús Sánchez, qui ha informat sobre els escrits de petició d’informació que han tingut entrada en el Col·legi a l’empara de l’article 61.1 dels Estatuts Col·legial. 

A continuació ha intervingut el tresorer, Josep Maria Balcells, qui ha facilitat les dades relatives a la liquidació pressupostària del 2019 així com al pressupost per al 2020.

Després d'un torn d'intervencions s'ha efectuat les votacions sobre l'aprovació de la gestió i liquidació 2019 i sobre el pressupost de liquidació i quotes per a l'exercici 2020. A continuació el defensor de la persona col·legiada, Joan Maria Xiol, ha presentat la memòria de la seva actuació durant el 2019.

Assemblea General Extraordinària
Un cop finalitzada l'Assemblea General Ordinària s'ha celebrat l'Assemblea General Extraordinària en la que qual  s’ha ratificat pels assistents la proposta de nomenament per a un nou mandat com a Defensor de la persona col·legiada de l’ICAB a Joan Mª Xiol,  d'acord amb la proposta feta per la Junta de Govern. 

L’Assemblea ha finalitzat després d'un torn obert de paraules. 

Memòria audiovisual ICAB 2019 from ICAB on Vimeo.

Contactes

    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5310 F. 93 487 19 38 E. premsa@icab.cat