Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Crisi sanitària

Comunicat de l'ICAB sobre l'aprovació del Reial Decret Llei 16/2020

01/05/2020
Des del respecte i la lleialtat institucional, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) lamenta algunes de les decisions definitives plasmades en el Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia, que va entrar en vigor el dia 30 d'abril.
Comunicat de l'ICAB sobre l'aprovació del Reial Decret Llei 16/2020

Notícies relacionades

Cal recordar que sense l'exercici efectiu del dret de defensa, que els advocats i advocades duem a terme diàriament davant els tribunals, l'Administració de Justícia no pot desenvolupar el seu servei públic ni es pot garantir la tutela judicial efectiva dels ciutadans i ciutadanes.
 
Per això, les mesures que planteja el Reial Decret Llei són insuficients i, algunes ja es preveuen ineficaces.
 
És important definir i determinar com es sortirà de l’estat d’alarma, per això des de l’ICAB hem de reivindicar la necessitat d’un Pla de desescalada a nivell judicial, una regulació del retorn a l’activitat judicial que reculli un escenari de fases per a tota aquella activitat que s’ha de desenvolupar necessàriament de forma presencial, i que fixi un  període de carència en els assenyalaments i les vistes, per tal que es puguin preparar amb les degudes garanties jurídiques i sanitàries per a tots els intervinents.
 
En una situació de restricció de mobilitat i de limitació del transport i l'allotjament de les persones a tot el territori nacional s'impedeix l'exercici efectiu del dret de defensa per part dels advocats i advocades en diferents demarcacions territorials arreu de l’estat espanyol en les condicions que ha d'oferir un estat de dret social i democràtic.
 
A més, davant unes oficines judicials que -en molts casos- segueixen sense disposar de mitjans tècnics adequats i suficients per a la comunicació i l'enregistrament d'imatge i so, així com per poder dur a terme les actuacions judicials que pretén aquest Reial Decret Llei, resulta il·lusori el seu compliment. Sense anar més lluny, cal recordar que segueix sense complir-se la previsió establerta en la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia des que va entrar en vigor el 7 de juliol de 2011. Aquesta Llei establia en la disposició final 3a. que el Govern presentaria un projecte de llei perquè es regulés de manera integral l'ús dels sistemes de videoconferència en l'Administració de Justícia i tal projecte no existeix, ni de bon tros ha arribat a ser llei.
 
Davant totes aquestes mancances, habilitar els dies 11 a 31 d'agost de 2020 per a la realització de tot tipus d'actuacions judicials, amb l'única excepció dels dissabtes, diumenges i festius compresos en aquest període de temps, l'ICAB vol advertir que en algunes jurisdiccions serà una mesura que ja es preveu ineficaç atès que no garanteix que es puguin realitzar activitats processals com poden ser les vistes i declaracions, i no contribuirà especialment a resoldre els problemes greus que s’arrosseguen des d’abans de la situació de crisi sanitària; al marge que també suposa una imposició que pot limitar el dret a la conciliació de la vida laboral i familiar i el dret de desconnexió dels advocats i advocades als que se’ls discrimina al considerar-los de pitjor condició que els membres de la judicatura, fiscalia, lletrats de l'administració de justícia i altres funcionaris al servei de l'administració de justícia, als quals es preveu expressament el respecte al seu dret a les vacances.
 
Reivindiquem el dret a la tutela judicial efectiva, la igualtat de condicions per a tots els operadors jurídics i l’establiment d’un procés de retorn a l’activitat judicial amb garanties jurídiques i sanitàries.
 

Barcelona, 1 de maig de 2020.