Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Món Jurídic

 • La revista ‘Món Jurídic’ és una publicació editada pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb la finalitat de ser un mitjà informatiu i d’expressió de les persones col·legiades. És el reflex de la vida col·legial i un vehicle de comunicació de la Junta de Govern amb els col·legiats i col·legiades, alhora que permet l’intercanvi d’impressions entre col·legues de professió.


  La revista té periodicitat bimensual. Se’n fan 6 números l’any..

  Podeu adreçar els vostres articles, cartes o opinions a monjuridic@icab.cat

  >Veure més

Flaixos ICAB

 • Flaixos ICAB

  Aquí trobareu tots els flaixos col·legials i de formació, així com els e-Speaker que s'envien cada setmana als col·legiats.

  >Veure més

Revista Jurídica de Catalunya

 • Revista Jurídica de Catalunya

  La Revista Jurídica de Catalunya (RJC) és una Publicació indexada, editada des de 1895 pel Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, guardonada l'any 2003 amb la Creu de Sant Jordi. Es publiquen 9 números anuals: 4 de doctrina i 5 de jurisprudència.

  >Veure més

Speaker

 • Speaker

  Butlletí informatiu trimestral del Grup d’Advocats Joves (GAJ) editat per l'ICAB on es donen a conèixer totes les activitats i temes d’interès que afecten els joves advocats.

  >Veure més

Memòria Anual

 • Memòria Anual

  Aquest document engloba i resumeix les activitats realitzades en un any concret pels diferents departaments i comissions de l'ICAB.

  >Veure més

Informes ICAB

 • Informes ICAB

  En aquest apartat trobareu informes i altres documents elaborats per l'ICAB en relació a l'estat de la justícia i la situació de l'advocacia.

  >Veure més