Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Administradors Concursals

Administradors Concursals

Registre dels professionals advocats amb els requisits legals per actuar per designació judicial davant d’un procediment concursal.

Mediadors

Mediadors Advocats

Registre de mediadors advocats que han estat homologats per la Generalitat de Catalunya per realitzar aquesta funció.

Comptadors-partidors

Comptadors-partidors

Registre dels professionals advocats habilitats per exercir les funcions de comptadors partidors en supòsits d’herències.

Auditors en entorns tecnològics

Auditors en entorns tecnològics

Registre dels professionals que han estat reconeguts per l’ICAB per poder actuar i fer les funcions d’auditoria dels entorns tecnològics, d’acord amb les previsions legals.

Àrbitres

La meva situació en el Registre d'Àrbitres

Registre d’Àrbitres de l’ICAB, que pot ser consultat a través de la pàgina web col·legial i que està permanentment actualitzat.

Advocats Servei Pro-bono ICO

Responsabilitat social de l'advocacia

Registre d’advocats i advocades voluntaris adscrits al Servei Pro-bono per oferir serveis d'assessorament a malalts oncològics i els seus familiars més propers. El funcionament d'aquest registre està recollit en el Protocol de col·laboració entre l'Institut Català d'Oncologia i l'ICAB. Per obtenir els seus serveis, les sol·licituds han d'adreçar-se a l'ICO.