Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la mobilitat del professorat d'estudis catalans a universitats de l'exterior amb motiu de la seva incorporació a la universitat de destinació per a impartir-hi docència (ref. BDNS 525815).

05/10/2020
Publicat al DOGC de 05-10-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8240/1815248.pdf

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base novena, sigui del 9 al 28 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

 

Contactes