Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ JUS/2218/2020, de 14 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca, estudis i anàlisis en els àmbits de l'execució (...)

23/09/2020
Publicat a DOGC DE 23-09-2020

(...) penal, la mediació penal, l'atenció a la víctima, l'Administració de justícia, el dret civil català i l'ordenament jurídic català que concedeix el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada durant l'any 2021 (ref. BDNS 523963).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8231/1813295.pdf

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contactes