Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars

Comunicat de la Junta de Govern de l'ICAB en suport l’Excm. Sr. Francisco Javier Lara Peláez, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Màlaga

26/10/2020
La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha acordat, per unanimitat, donar el seu més ple suport a l’Excm. Sr. Francisco Javier Lara Peláez, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Màlaga, davant l’obertura de diligències penals per un possible delicte de desobediència de què ha estat objecte per haver exigit el  passat mes de maig -en situació de confinament- l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per tal que l’exercici del dret de defensa per part dels advocats i de les advocades del  servei de guàrdia es desenvolupés amb totes les garanties sanitàries.
Comunicat de la Junta de Govern de l'ICAB en suport  l’Excm. Sr. Francisco Javier Lara Peláez, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Màlaga

La Junta de Govern de l’ICAB recorda que  l’article 53, lletra ñ, de l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola disposa que correspon a les Juntes de Govern dels Col·legis vetllar per tal que en l’exercici professional s’observin les condicions de dignitat que corresponen a l’advocacia,  tal com va fer el degà de Màlaga en unes circumstàncies d’especial dificultat, en què l’advocacia va garantir de manera exemplar el dret a l’assistència lletrada de totes les persones.

Contactes

    Mallorca, 283
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5313 F. 93 487 15 70 E. deganat@icab.cat