Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 17 al 23 de setembre de 2020

23/09/2020
Classificada per matèries
Actualitat Jurídica del 17 al 23 de setembre de 2020

Dret administratiu

Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. BOE núm. 248  17/09/2020

RESOLUCIÓ SLT/2252/2020, de 17 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus. DOGC núm. 8228  18/09/2020

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE núm. 250  19/09/2020

Orden PCM/864/2020, de 18 de septiembre, por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2020. BOE núm. 250  19/09/2020

RESOLUCIÓ SLT/2266/2020, de 21 de setembre, per la qual es modifica l'apartat 8 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.  DOGC núm. 8230  22/09/2020

Real Decreto 853/2020, de 22 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones en el ámbito de competencias del Ministerio de Universidades. BOE núm. 253  23/09/2020

Instrucció 6/2020 de la Secretaria d'Estat de Seguretat per la qual s'estableix el protocol d'actuació de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat davant l'Ocupació Il·legal d'Immobles

RESOLUCIÓ SLT/2286/2020, de 22 de setembre, per la qual es modifica l'apartat 5 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.  DOGC núm. 8231  23/09/2020

Dret civil i mercantil

LLEI 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge. DOGC núm. 8229  21/09/2020

Dret laboral

ORDRE TSF/157/2020, de 18 de setembre, per la qual es garanteix el servei essencial d'assistència sanitària que presta a la població el personal metge intern resident (MIR) als centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut i als centres sanitaris concertats amb el Servei Català de la Salut. DOGC núm. 8230  22/09/2020

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. BOE núm. 253  23/09/2020

Dret penal

Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves. BOE núm. 248  17/09/2020

Dret processal

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE núm. 250  19/09/2020

Contactes