Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d'obres i portafolis / dossiers d'artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital (ref. BDNS 524757).

29/09/2020
Publicat al DOGC de 29-09-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8236/1814294.pdf

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui des de l'1 al 21 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

Contactes