Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Conflicte de Jurisdicció n.º 1/2020, suscitat entre la Generalitat de Catalunya i el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Barbastro (Osca)

09/10/2020
Publicat en el BOE del 9/10/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12100