Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Projecte de Llei per la qual es modifiquen la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels Tribunals, així com determinades disposicions contingudes en la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, (...)

02/11/2020
Publicat al BOCG el sia 9/10/2020

(...) i el Reial decret llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s'amplia la vigència de determinades mesures econòmiques de caràcter temporal

El projecte de Llei aborda fonamentalment la regulació de tres aspectes: una proposta de modificació sobre la reserva d'activitat per a l'exercici de la procura, la supressió de la prohibició fins ara vigent de les societats de caràcter multidisciplinari (que puguin abastar la procura i l'advocacia) i la modificació de sistema d'aranzels dels professionals de la procura. Però, a més estableix la configuració de la nova Màster únic d'accés a les professions d'advocat i procurador. Els que superen la corresponent prova per a l'avaluació de l'aptitud professional, podran exercir indistintament com a advocat o com a procurador, sense més requisits que la col·legiació en el corresponent col·legi professional.

Es manté la previsió que no serà possible l'exercici simultani de les professions d'advocat i de procurador dels tribunals, reconeixent que les funcions de la procura han d'estar separades de la funció pròpia de l'advocat perquè això redunda en benefici de l'Administració de Justícia.

El projecte de llei aborda la reforma de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, per tal d'habilitar a les societats professionals multidisciplinaris l'exercici simultani de l'advocacia i la procura per a poder oferir i prestar un servei integral de defensa i representació. Els que exerceixin aquestes professions podran formar part d'una mateixa societat professional (fent excepció del que preveu la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, que només permet que les societats professionals puguin exercir diverses activitats professionals si el seu acompliment no s'ha declarat incompatible per norma legal).

Es modifica el RDL 5/2010, de 31 de març, pel qual s'amplia la vigència de determinades mesures econòmiques de caràcter temporal, per reduir el màxim que pot percebre un procurador en un mateix assumpte com a quantia global dels drets meritats, passant dels actuals 300.000 € (o més, segons excepcions) a 75.000 €. (O més, segons excepcions, però a més aquestes només podrien operar en el futur sota justificació i autorització judicial en cada assumpte). En tot cas, la disposició no és retroactiva ni afecta els procediments en tràmit, sinó tan sols als que s'iniciessin després de l'entrada en vigor de la reforma legal que es pretén. També s'estableix que el sistema aranzelari no pot fixar un límit mínim.

 

[INICIATIVES LEGISLATIVES CORTS GENERALS]

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-32-1.PDF

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302