Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

ANUNCI pel qual es fa pública la convocatòria extraordinària del Programa d'ajudes TICCàmeres 2020 per a la transformació digital de pimes

30/10/2020
Publicat al DOGC de 30-10-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819619.pdf

El plazo para la presentación de solicitudes en la referida Sede se iniciará a las 09:00h del día siguiente hábil al de la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, y tendrá una vigencia de 5 días hábiles desde su apertura, finalizando a las 14:00h del día de su caducidad.

Contactes