Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

RESOLUCIÓ TES/2464/2020, de 23 de setembre, per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per a la renovació de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer (...)

09/10/2020
(...) i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, obtingudes a l'empara de la Resolució TES/1969/2019, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (ref. BDNS 465939). Publicat en el DOGC del 9/10/2020

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=883684&language=ca_ES

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302