Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

ANUNCI sobre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'interiors d'habitatges per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 a la ciutat de Barcelona per a l'any 2020 (ref. BDNS 511395).

06/10/2020
Publicat al DOGC de 06-10-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8241/1815463.pdf

El termini de presentació de les sol·licituds d'inscripció a la convocatòria que preveu l'article 16 de les Bases reguladores s'obrirà l'endemà de la publicació al DOGC d'aquesta convocatòria i acabarà el 30 d'octubre de 2020.

 

 

 

 

 

Contactes