Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Comissió de Normativa

RESOLUCIÓ CLT/2646/2020, de 21 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de segona ampliació

30/10/2020
Publicat en el DOGC del 30/10/2020

 

RESOLUCIÓ CLT/2646/2020, de 21 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de segona ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per anul·lació d'espectacles i activitats culturals durant el 2020 amb motiu de la COVID-19 (ref. BDNS 506471)

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=885241&language=ca_ES

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302