Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància

23/09/2020
Publicat al BOE del 23/9/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11043

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302