Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Instrucció 1/2020, de 15 de setembre, de la Fiscalia General de l'Estat, sobre criteris d'actuació per a la sol·licitud de mesures cautelars en els delictes de violació de domicili i usurpació de béns immobles

30/09/2020
Publicat al BOE del 25/9/2020.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11243