Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/2272/2020, de 21 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions vitícoles durant la campanya 2020-2021 com a conseqüència de l'afectació de la plaga de míldiu (ref. BDNS 524635).

25/09/2020
Publicat al DOGC de 25-09-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813443.pdf

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Contactes