Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ EXI/2195/2020, de 3 de setembre, per la qual s'obre convocatòria de subvencions a projectes de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'any 2020 (ref. BDNS 522955).

15/09/2020
Publicat al DOGC de 15-09-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8225/1812093.pdf

El termini de presentació de les sol·licituds de les dues línies de subvencions és de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

Contactes