Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Formació / Biblioteca

Edició especial de la Coedició 'Memento Civil Cataluña (Persona, Familia, Sucesiones, Personas Jurídicas, Derechos Reales, Obligaciones y Contratos)'

08/10/2020
La Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), en col·laboració amb l'editorial Lefevre El Derecho posa a la vostra disposició l’edició personalitzada de la Coedició de 'Memento Civil Cataluña (Persona, Familia, Sucesiones, Personas Jurídicas, Derechos Reales, Obligaciones y Contratos). Experto La prueba en el proceso civil'.
Edició especial de la Coedició 'Memento Civil Cataluña (Persona, Familia, Sucesiones, Personas Jurídicas, Derechos Reales, Obligaciones y Contratos)'

El Memento Civil Cataluña ofereix una anàlisi exclusiva i rigorosa sobre les particularitats pròpies en matèria civil de Catalunya.

Aquesta visió actualitzada del Dret civil català es centra fonamentalment en l'estudi de les normes que l'integren, completada amb les oportunes referències jurisprudencials que l'interpreten i apliquen, centrades en les sentències i resolucions dictades pel Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Direcció General dels Registres i del Notariat -actual Direcció General de Seguretat Jurídica i Funció Pública- i la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

També s'inclouen al llarg de tota l'obra nombroses referències bibliogràfiques, amb la finalitat de facilitar als usuaris l'estudi més detingut i detallat de les qüestions que poden suscitar-se en la pràctica.

L'estructura de l'obra ha estat concebuda seguint l'ordre que resulta del Codi Civil de Catalunya, i, en particular, dels seus cinc primers llibres ja vigents (Disposicions generals, Persona i Família, Persones Jurídiques, Successions per causa de mort i Drets reals ).

Finalment, es fa referència a l'obra a altres lleis dictades pel legislador català en matèries en part alienes al Dret civil -però que incideixen sobre el mateix-, per tal de donar una visió el més completa possible del Dret civil vigent a Catalunya.

Una obra adreçada al civilista més expert , a qui li aporta solucions amb alt rigor tècnic i fonamentades en tot moment amb la legislació, doctrina i jurisprudència d'aplicació en cada cas, però també al menys iniciat en matèria jurídica a qui ajuda amb aclariments, precisions i multitud d'exemples i casos il·lustratius.

Reserves fins al 25 d’octubre a les 24h

La producció i distribució d’aquesta edició limitada es farà el mes de novembre.

El servei inclou l’enviament gratuït de l’esmentada obra al domicili.

Preu amb IVA inclòs 48.90€

>>> ENLLAÇ DE RESERVES (Preguem confirmeu l’adreça d’enviament)

 

SUMARI

LIBRO PRIMERO Disposiciones generales

Disposiciones preliminares

Prescripción

Caducidad

LIBRO SEGUNDO Persona y familia

Derecho de la persona

Familia

LIBRO TERCERO Personas jurídicas

Disposiciones generales

Asociaciones

Fundaciones

LIBRO CUARTO Sucesiones

Disposiciones generales

Sucesión testada

Sucesión contractual: Pactos sucesorios

Sucesión intestada

Otras atribuciones sucesorias determinadas por la ley

Adquisición de la herencia

LIBRO QUINTO Derechos reales

Bienes

Posesión

Adquisición, transmisión y extinción del derecho real

Adquisición, transmisión y extinción del derecho real

Propiedad

Situaciones de comunidad

Derecho de usufructo

Derechos de uso y habitación

Derechos de aprovechamiento parcial

Derecho de superficie

Derechos de censo

Servidumbres

Derecho de vuelo

Derechos de adquisición

Derechos reales de garantía

LIBRO SEXTO Obligaciones y contratos

Aspectos generales

Compraventa

Permuta

Cesión de finca o de aprovechamiento urbanístico a cambio de construcción futura

Mandato

Gestión de asuntos ajenos sin mandato

Contratos de cultivo

Arrendamientos rústicos

Aparcería

Masovería

Contrato de custodia del territorio

Violario

Contrato de alimentos

Contrato de integración

Censal

Contactes