Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària

30/09/2020
Publicat al BOE del 30/9/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11417