Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 7 d'octubre de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, per la qual es publica la relació certificada de projectes a realitzar per les comunitats autònomes i les ciutats amb estatut d'autonomia, (...)

09/10/2020
(...) per garantir a les dones víctimes de violència de gènere el dret a l'assistència social integral i l'atenció especialitzada a menors víctimes de violència de gènere en l'any 2020. Publicat en el BOE del 9/10/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12098

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302