Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/2447/2020, de 30 de setembre, per la qual s'obre una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 526493).

07/10/2020
Publicat al DOGC de 07-10-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8242/1815541.pdf

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC i finalitza el 21 d'octubre de l'any 2020, inclòs, per als lliuraments realitzats en el període comprès entre el 20 de maig i el 20 d'octubre.

 

Contactes