Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies

El DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 recull les reivindicacions realitzades des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i l’Advocacia Catalana de dotar d’ajuts econòmics als professionals davant les mesures acordades per combatre la pandèmia.

06/11/2020
El capítol I d'aquest Decret llei estableix un ajut puntual i extraordinària en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per a persones donades d'alta en el Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o en règims alternatius a aquest, tant si exerceixen l'activitat econòmica com a persona física com si ho fan en una empresa amb personalitat jurídica, havent de complir el requisit de tenir una dimensió màxima de 6 persones entre persones treballadores autònomes i persones contractades.
El DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 recull les reivindicacions realitzades des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i l’Advocacia Catalana de dotar d’ajuts econòmics als professionals davant les mesures acordades per combatre la pandèmia.

 

Veure document adjunt 

 

Documents