Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Llei Orgànica 1/2020, de 16 de setembre, sobre la utilització de les dades del Registre de Noms de Passatgers per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus

13/10/2020
BOE del 17 de setembre de 2020. Entrada en vigor: 17/11/2020, excepte la D. addicional primera, que entra en vigor el 18/09/2020 i que estableix el termini per comunicar els formats de dades i protocols de transmissió per part de les companyies aèries (que acaba el 30/10/2020).

Aquesta llei orgànica, amb el propòsit de garantir i protegir la vida i la seguretat dels ciutadans, té per objecte regular:

a) La transferència de dades del registre de noms dels passatgers (PNR), així com de la informació de la tripulació, corresponent a vols internacionals i, si escau, nacionals.

b) El sistema de recollida, ús, emmagatzematge, tractament, protecció, accés i conservació de les dades PNR, la transmissió d'aquestes dades a les autoritats competents, així com l'intercanvi d'aquests amb els estats membres de la UE, amb Europol i amb tercers països.

c) La determinació i atribució de les funcions de la Unitat d'Informació sobre Passatgers espanyola.

d) El règim sancionador aplicable a les infraccions de conformitat amb el que disposa aquesta Llei orgànica.

A més, estableix -als efectes d 'aquesta llei orgànica- que són delictes de terrorisme els contemplats en el Codi Penal com a delictes de les organitzacions i grups terroristes i delictes de terrorisme; i determina que, només als efectes d'aquesta Llei orgànica, són delictes greus aquells que la llei castigui amb una pena de presó igual o superior a tres anys per ser constitutius de determinades conductes delictives que es relacionen en aquest Llei.

D'altra banda, es determinen quins són les Dades de Registre de Noms de Passatgers (dades PNR). Es regula el Tractament de les dades PNR per la Unitat d'Informació sobre Passatgers, determinant les seves Funcions i facultats. Es preveu l'existència del responsable de protecció de dades d'aquesta unitat. S'estableixen les Obligacions de transmissió de dades de les companyies aèries i el moment de compliment d'aquesta obligació, així com el règim jurídic aplicable al tractament de dades PNR, el seu tractament i les conseqüències de l'avaluació.

S'indiquen les autoritats competents per sol·licitar o rebre de l'UIP dades PNR o el resultat del tractament d'aquestes dades, la protecció de les dades de caràcter personal que han de complir.

Es regula l'intercanvi d'informació entre estats membres de la UE transferència de dades a l'Europol, les transferències de dades a tercers països no membres de la UE, el període de conservació de les dades i despersonalització i les competències de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquesta matèria.

[LLEIS APROVADES  CORTS GENERALS]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302