Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

REGLAMENT DELEGAT (UE) 2020/1275 DE LA COMISSIÓ de 6 de juliol de 2020 pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2020/592 pel qual s'estableixen mesures excepcionals de caràcter temporal que autoritzen excepcions a determinades disposicions (...)

16/09/2020
(...) del Reglament (UE) no 1308/2013 de Parlament Europeu i de Consell per fer front a la pertorbació del mercat causada per la pandèmia de COVID-19 en el sector de les fruites i hortalisses i en el sector vitivinícola, així com mesures connexes. Publicat al DOUE del 14/9/2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302