Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Ordre INT/826/2020, de 3 de setembre, per la qual es modifiquen pel que fa a terminis d'adequació de mesures de seguretat electrònica, l'Ordre INT/314/2011, d'1 de febrer, sobre empreses de seguretat privada (...)

09/09/2020
(...), l'ordre INT/316/2011, d'1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d'alarma en l'àmbit de la seguretat privada, i l'ordre INT/317/2011, d'1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada. Publicada al BOE del 9/9/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10366

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302