Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/2610/2020, de 21 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2020-2021 per a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya (ref. BDNS 529363).

27/10/2020
Publicat al DOGC de 27-10-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818828.pdf

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Contactes