Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ EMC/2501/2020, de 6 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers (ref. BDNS 527467).

15/10/2020
Publicat al DOGC de 15-10-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816651.pdf

Els terminis de presentació de sol·licituds anirà des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 28 d'octubre de 2020.

Contactes