Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies

Sentència de 28 de setembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs 1/317/2019, interposat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, contra l'article 2, apartat vint-i-de el Reial Decret 70 / 2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d'Ordenació dels transports terrestres i altres normes complementàries

06/11/2020
Publicat en el BOE del 6/11/2020

Sentència de 28 de setembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs 1/317/2019, interposat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, contra l'article 2, apartat vint-i-de el Reial Decret 70 / 2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d'Ordenació dels transports terrestres i altres normes complementàries en matèria de formació dels conductors dels vehicles de transport per carretera, de documents de control en relació amb els transports per carretera, de transport sanitari per carretera, de transport de mercaderies perilloses i de el Comitè Nacional del Transport per Carretera.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13688

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302