Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ PRE/2315/2020, de 22 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista dins l'exercici 2020 (ref. BDNS 524929).

29/09/2020
Publicat al DOGC de 29-09-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8236/1814348.pdf

El termini màxim de presentació de les sol·licituds, és de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació al DOGC d'aquesta convocatòria.

Contactes