Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ de 23 d'octubre de 2020, per la qual s'obre la convocatòria de 2020 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 530103).

29/10/2020
Publicat al DOGC de 29-10-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8258/1819364.pdf

El termini de presentació de sol·licituds dels programes de formació és de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Contactes