Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/1031/2020, d'11 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, (...)

18/05/2020
Publicat al DOGC de 18-05-2020

(...)en règim de concurrència competitiva, per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus per a l'any 2020 (ref. BDNS 505793).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794607.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 19 de maig al 3 de juny del 2020.

Contactes