Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/1785/2020, de 15 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts de minimis durant l'exercici 2020 destinats a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de xais i cabrits, (...)

23/07/2020
Publicat al DOGC de 23-07-2020

(...) durant els mesos de març i abril, com a conseqüència de les limitacions imposades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i les seves pròrrogues (ref. BDNS 516171).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806073.pdf

La sol·licitud de l'ajut s'entendrà realitzada per la presentació durant l'any 2020 dels ajuts associats a les explotacions d'oví i cabrum, convocats mitjançant la Resolució ARP/264/2020, de 5 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2020 (ref. BDNS 495016), i dins del termini establert per a la presentació de la sol·licitud única prevista en el Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre.

Contactes