Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TSF/1826/2020, de 20 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – ESPAIS) (ref. BDNS 516908).

27/07/2020
Publicat al DOGC de 27-07-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8186/1806624.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contactes