Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ PRE/1524/2020, de 12 de març, per la qual s'obre la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2020 (ref. BDNS 508641).

01/07/2020
Publicat al DOGC d’01-07-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8166/1802279.pdf

Les sol·licituds, aprovades per l'òrgan competent i signades pel secretari/ària o pel secretari/ària nterventor/a de l'ens local, s'han de presentar en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per mitjans telemàtics a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, l'EACAT (www.eacat.cat).

 

Contactes