Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Sentència de 29 de maig de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós-administratiu núm. 1/54/2018, interposat per l'Associació Empresarial Multisectorial CECOT contra l'Ordre ETU / 1283/2017, (...)

17/07/2020
(...) de 22 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges i cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades per a l'any 2018. Publicada al BOE del 16/7/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7941

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302