Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/1296/2020, de 2 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per promoure el coneixement i l'ús de l'occità, aranès a l'Aran, a Catalunya, per a l'any 2020 (ref. BDNS 509390).

16/06/2020
Publicat al DOGC de 16-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799371.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 17 de juny al 2 de juliol de 2020.

Contactes