Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/963/2020, de 28 d'abril, per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes escolars de fruites i hortalisses i de llet, dins el marc dels programes escolars per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 505006).

11/05/2020
Publicat al DOGC d’11-05-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130/1793755.pdf

Obrir el termini de sol·licitud de participació dels centres educatius als programes escolars de consum de fruites i hortalisses i de consum de llet del curs 2020/2021. Els centres educatius que vulguin participar en els programes escolars del curs escolar 2020-2021 han de presentar al DARP en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la sol·licitud per a l'adhesió als programes mitjançant el procediment telemàtic aprovat en l'Ordre ARP/229/2017 (DOGC núm. 7473, de 13.10.2017), modificada per l'Ordre ARP/144/2018, de 3 d'agost (DOGC núm. 7682, de 9.8.2018), l'Ordre ARP/120/2019, de 17 de juny (DOGC núm. 7900, de 19.6.2019) i la correcció d'errades publicada el 7.11.2017 (DOGC núm. 7489), en les condicions establertes en l'annex 1 de l'Ordre esmentada, i especialment en l'apartat 4.

Contactes