Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Transformació Digital

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Cinquena) de 9 de juliol de 2020 dictada amb assumpte C-264/19, que té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada, pel Bundesgerichtshof (Tribunal Suprem de lo Civil i Penal, Alemania) en el procediment entre Constantin Film Verleih GmbH i YouTube LLC, Google Inc. - (...)

17/07/2020
(...) «Procediment prejudicial — Drets d’autor i drets afins als drets d’autor — Plataforma de vídeos a Internet — Posada en línia d’una pel·lícula sense l’autorització del titular — Procediments relatius a una infracció d’un dret de propietat intel·lectual — Directiva 2004/48/CE — Article 8 — Dret d’informació del demandant — Article 8, apartat 2, lletra a) — Concepte de 'direccions' — Adreça de correu electrònic, direcció IP i número de telèfon — Exclusió»

El Tribunal declara:

L’article 8, apartat 2, lletra a), de la Directiva 2004/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relativa al respecte dels drets de propietat intel·lectual, ha d’interpretar-se en el sentit que el concepte de «direccions» que figura en aquesta disposició no comprèn, en relació amb un usuari que ha posat en línia arxius infringint un dret de propietat intel·lectual, la seva adreça de correu electrònic, el seu número de telèfon ni la direcció IP utilitzada per pujar aquests arxius o la direcció IP utilitzada en l’últim accés a la seva compte d’usuari.

Disposes aquí del text de la resolució:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E34DF659C3CD9EF9334E3162584D47C5?text=&docid=228366&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8740240

Contactes

    Mallorca, 283
    0837 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 496 18 80 - EXT. 5705 T. 93 601 12 12 E. digicab@icab.cat