Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/1347/2020, de 9 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, (...)

16/06/2020
Publicat al DOGC de 16-06-2020

(...) en règim de concurrència competitiva, a circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa per a l'any 2020 (ref. BDNS 509948).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799394.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 17 de juny al 2 de juliol de 2020.

Contactes