Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ EMC/1260/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts al pràcticum Odisseu per al curs 2019-2020 (ref. BDNS 509031).

10/06/2020
Publicat al DOGC de 10-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798355.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00:00 hores (hora local a Barcelona), del darrer dia del termini.

Contactes