Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TSF/1222/2020, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2020-2022 (ref. BDNS 507172).

08/06/2020
Publicat al DOGC de 08-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797176.pdf

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2022.

 

Contactes