Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 29 de juny de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya

01/07/2020
Publicada al BOE del 1/7/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6927

 

 

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302