Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa › Crisi sanitària › Alertes

Resolució de 22 de maig de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual s'amplia, de forma extraordinària per la situació derivada del COVID-19, el termini d'execució de les actuacions dels Programes de Cooperació Territorial d'Orientació i reforç per a l'avanç i suport a l'educació, els criteris de distribució a les comunitats autònomes per al seu finançament es formalitzen (...)

27/05/2020
Publicat: 27/5/2020

(...) per Acords dels Consells de Ministres de 7 de desembre de 2018 i de 15 de novembre del 2019.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5341

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302