Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Sentència de 27 de febrer de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós-administratiu 1/546/2017, interposat per la Generalitat de Catalunya, contra el Reial Decret 617/2017, de 16 de juny, (...)

10/07/2020
(...) pel qual es regula la concessió directa d'ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, i per a la implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics el 2017 (Pla Movea 2017). Publicada al BOE del 10/7/2020.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7598

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302